Jeśli masz pytania zadzwoń pod 880 722 589 - technicy czekają
 
Zagrzybienie ścian PDF Drukuj Email

Zagrzybienie - Odgrzybianie ścian - Odgrzybianie Mieszkań - Odgrzybianie Drewna - Odgrzybianie Piwnic
Ekspertyzy Mykologiczne - Opinie Mykologiczne

Zagrzybienie to problem, z którym spotkamy się coraz częściej. Zbyt szczelne okna, drzwi, szczelne zabudowy wnęk, znaczna emisja pary wodnej powodowana np. suszeniem prania, niedogrzewane mieszkań, zła wentylacja  lub jej brak oto główne powody pojawiania się grzybów pleśni w naszych domach, biurach. Problem zagrzybienia pojawia coraz częściej w pomieszczeniach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, sklepach,  obiektach sakralnych - słowem wszędzie tam gdzie powstają korzystne warunki dla rozwoju grzybów. Problem obejmuje grzyby pleśniowe (grzyby-pleśnie) i grzyby domowe
Nasza oferta to zbiór opartych na wiedzy i praktyce, usług pozwalających trwale pozbyć się zagrzybienia. Zabiegi odgrzybiania poprzedza pełny zestaw badań i pomiarów jednoznaczne określający przyczyny powstania zagrzybienia. Zebrane wyniki pomiarów i inne dane są zawarte w protokóle powykonawczym, który jest integralną częścią wykonywanej usługi i przekazywany klientowi wraz z dokumentacją fotograficzną, zaleceniami, poradami eksploatacyjnymi i oczywiście gwarancją.
Cały proces odgrzybiania oparty jest na specjalnie dobranych preparatach, urządzeniach, wiedzy i doświadczeniu, pozwala on na skuteczne likwidowanie zagrzybień bez kucia, zbijania tynków czy drapania ścian! Kilka godzin pracy pozwala nam na dokładne usunięcie grzybów, ich zarodników, przetrwalników i oddanie Państwu do użytku wyjałowionego i w pełni bezpiecznego pomieszczenia. 

Pracownicy firmy Waigel są członkami
  Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa
 

  Po więcej informacji zapraszamy pod numer telefonu

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.

 
Grzyby pleśniowe, grzyby domowe, wykwity solne, purchle - różnice PDF Drukuj Email
 
Grzyby pleśniowe to bardzo liczna grupa organizmów należących do klas sprzęźniaków (Zygomycotina), workowców (Ascomycotina) i grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina). Najczęściej spotykamy je na powierzchniach tynków, tapetach, powłokach malarskich, drewnie i materiałach drewnopochodnych. Są wśród nich gatunki patogenne (patogeny) bardzo szkodliwe dla zdrowia. Grzyby pleśniowe pojawiają się zawsze tam gdzie znajdują dobre warunki do rozwoju. Sprzyjającymi czynnikami są: właściwy poziom wilgotności, odpowiednia temperatura i pokarm. Najczęstrze  błędy eksploatacyjne sprzyjające rozwojowi grzybów to: nadmierna emisja pary wodnej (np. suszenie prania w pomieszczeniach do tego nie przystosowanych), brak lub niewydolna wentylacja pomieszczeń, oszczędności w ogrzewaniu lokali, a na dodatek plastikowe okna, super szczelne drzwi i mamy wręcz idealne warunki do rozwoju grzybów. Poniżej kilka fotografii - WIĘCEJ W GALERII GRZYBÓW
 
 
 
aspergillus niger
aspergillus niger
grzybnia zarodnikująca
grzybnia zarodnikująca
typowe miejsce
typowe miejsce
zagrzybione meble
zagrzybione meble
 
 
Grzyby domowe w odróżnieniu od grzybów pleśniowych mniej szkodzą użytkownikom lokali, a za to mogą w krótkim czasie spowodować znaczne uszkodzenia elementów drewnianych i drewnopochodnych w budynkach. Są szczególnie niebezpieczne w przypadku porażenia budowli drewnianych i budynków z elementami konstrukcyjnymi wykonanymi z drewna. W przypadku porażenia grzybem domowym aby określić rozmiar porażenia, zakres koniecznych napraw i sposób ich zwalczenia, konieczne jest wykonanie ekspertyzy mykologicznej lub mykologiczno-budowlanej. Ekspertyzy wykonywane są przez uprawionych inżynierów.   
 
 
grzybinia i sznury
grzybinia i sznury
g. domowy właściwy
g. domowy właściwy
stroczek łzawy
stroczek łzawy
grzyb piwniczny
grzyb piwniczny
 
    
Wykwity solne to utwory mineralne powstałe w wyniku krystalizacji soli. Sole rozpuszczane przez wodę penetrującą przegrodę budowlaną krystalizują się na jej powierzchni po odparowaniu wody tworzą "pleśniopodobne" utwory mineralne często mylone z grzybami pleśniowymi. Wykwity solne to nie grzyby, jednak podwyższona wilgotność może być przyczyną rozwoju prawdziwych grzybów-pleśni. Nie lekceważmy pojawiających się wykwitów solnych! Dla bezpieczeństwa budynków konieczne jest ustalenie przyczyn powstania wykwitów ich rodzaju oraz ustalenie źródła wilgoci i naprawa ewentualnych uszkodzeń. 
 
 
wykwity i purchle
wykwity i purchle
doskonały przykład soli
doskonały przykład soli
wilgotna przegroda
wilgotna przegroda
wykwit solny
wykwit solny
 
 
Purchle to zjawisko powodujące odseparowanie tynków od przegród budowlanych lub farb czy gładzi od tynków. Powoduje je wilgoć, a dokładnie zawilgocenie przegrody budowlanej. Pojawiające się purchle nie są grzybami ale warunki jakie je powodują mogą być powodem rozwoju grzybów. W przypadku pojawienia się purchli konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny ich pojawienia się.
 
 
odseparowana farba
odseparowana farba
uszkodzone powłoki
uszkodzone powłoki
typowe objawy
typowe objawy
silne uszkodzenia
silne uszkodzenia
 
 
 
Usuwanie zagrzybień PDF Drukuj Email
Usuwanie zagrzybień

Podstawową czynnością przy założeniu, że chcemy skutecznie usunąć zagrzybienie jest określenie przyczyn jego powstania. Bez precyzyjnych pomiarów kalibrowanymi urządzeniami, wiedzy z zakresu budownictwa i mykologii nie da się jednoznacznie określić przyczyn, co za tym idzie nie da się ich wyeliminować. Prawie wszystkie "domowe sposoby  odgrzybiania" kończą się kolejnym nawrotem grzybów, utratą pieniędzy wydanych na remont, stratą czasu i często zdrowia mieszkańców czyli błędne koło ...
Kluczem do sukcesu jest precyzyjne określenie przyczyn powstania zagrzybienia i to jest naszym celem głównym, zaraz po nim usunięcie zagrzybienia i przekonanie Państwa do zastosowania się do naszych zaleceń z zakresu eksploatacji.

Świadczymy kilka rodzajów usług z zakresu likwidowania grzybów.
Oferta podstawowa
(dotyczy usuwania grzybów pleśniowych):
 • Wizja lokalna, a w niej ogólne pomiary (temperatura przegród, punkt rosy, dokumentacja fotograficzna).
 • Badanie wilgotności powietrza.
 • Określenie wilgotności przegród budowlanych.
 • Określenie wilgotności drewna i materiałów drewnopochodnych, na których rozwijają się grzyby. 
 • Pomiary drożności i wydajności wentylacji. 
 • Skuteczne zlikwidowanie zagrzybienia (odgrzybienie pomieszczeń lub powierzchni).
 • Protokół powykonawczy, a w nim zalecenia, fotografie, porady eksploatacyjne. 
 • Gwarancja.

Oferta pełna (dotyczy usuwania grzybów pleśniowych):  
 • Badanie powietrza na obecność grzybów pleśniowych i bakterii.  Badanie obejmuje identyfikacje gatunków i ilości grzybów pleśniowych wraz ze wskazaniem gatunków patogennych oraz określenie dopuszczalnych ilości według norm i dyrektyw. Przy badaniu powietrza jest zawsze pobierana dodatkowa próbka kontrolna (tło). Ilość punktów pobrań określana jest indywidualnie w zależności od rozmiaru pomieszczenia oraz jego przeznaczenia. Minimalna ilość badanych punktów to dwa (jedna próbka z lokalu i tło).
 • Badanie wymazu z powierzchni. Badanie obejmuje identyfikacje gatunków i ilości grzybów pleśniowych wraz ze wskazaniem gatunków patogennych oraz określenie dopuszczalnych ilości według norm i dyrektyw. Ilość punktów pobrań określana jest indywidualnie na podstawie rozmiaru powierzchni, stopnia jej porażenia, przeznaczenia itp. Minimalna ilość pobieranych próbek - jedna. 
 • Wizja lokalna, a w niej ogólne pomiary (temperatura przegród, punkt rosy, dokumentacja fotograficzna).
 • Badanie wilgotności powietrza.
 • Określenie wilgotności przegród budowlanych.
 • Określenie wilgotności drewna i materiałów drewnopochodnych, na których rozwijają się grzyby. 
 • Pomiary drożności i wydajności wentylacji. 
 • Skuteczne zlikwidowanie zagrzybienia (odgrzybienie pomieszczeń lub powierzchni).
 • Ponowne badanie powietrza potwierdzające skuteczność zabiegu usuwania zagrzybień. 
 • Ponowne pobranie i badanie wymazu w celu potwierdzenia skuteczności zabiegu. 
 • Protokół powykonawczy, a w nim wyniki badań mikrobiologicznych, zalecenia, porady eksploatacyjne. 
 • Gwarancja na wykonaną usługę.
 
Jeśli macie Państwo jakieś pytania prosimy dzwonić do dyżurnych techników
pod numer telefonu
+48 880 722 589
Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.

lub wysłać
formularz z pytaniem (preferowane)
 

 
Badania mikrobiologiczne PDF Drukuj Email

 

 
pobór próbek
pobór próbek
strzępka grzybni
strzępka grzybni
grzyby na pożywce
grzyby na pożywce
badanie mikroskopowe
badanie mikroskopowe

 

Badania mikrobiologiczne

Usługa obejmuje badanie mikrobiologiczne, które jednoznacznie określa obecność grzybów pleśniowych w pobranych próbkach powietrza czy wymazach. Definiuje ilość kolonii w odniesieniu do norm i dyrektyw, określa gatunki w tym wskazuje patogeny. Zakres usługi obejmuje pobranie próbek, dokonanie oględzin, pomiarów i zprzygotowanie okumentacji fotograficznej. Ilość punktów pobrań jest określana indywidualnie z uwzględnieniem wielkości pomieszczeń/powierzchni, przeznaczenia, warunków. Klient otrzymuje wynik badania mikrobiologicznego wraz z protokółem z oględzin. Czas oczekiwania na wynik licząc od dnia pobrania do dnia otrzymania wyników to 43 dni.

 
Ocena Mykologiczna
Ocena Mykologiczna to usługa która ma na celu określenie przyczyn powstawania jakiegoś procesu np. zawilgacania ścian czy pojawiania się zagrzybienia. W jej skład wchodzi komplet koniecznych pomiarów w tym:  badania makroskopowe, badanie punktu rosy, badania mikroskopowe, pomiary wilgotności masowej, badanie wilgotności przegród, sprawdzenie drożności wentylacji, przegląd obróbek dekarskich, rur spustowych, rynien, opasek oraz inne konieczne badania. Całość usługi potwierdzona zostaje protokółem z oceny mykologicznej, który określa zastane warunki, stan techniczny, wyniki pomiarów, opinie. Uwaga ! Protokół z oceny mykologicznej nie jest ekspertyzą mykologiczną czy mykologiczno-budowlaną. Usługi wykonywane są przez inżynierów specjalistów.

 
Ekspertyzy Mykologiczne i Mykologiczno-Budowlane
Wykonujemy ekspertyzy mykologiczne i mykologiczno-budowlane we wszystkich rodzajach i wielkościach obiektów. Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. 
 

 


Użyteczne linki do stron branżowych
| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| usuwanie pleśni|
| likwidowanie grzybów domowych | odgrzybianie| zagrzybienie | ekspertyzy mykologiczne|
| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|